چهارشنبه 1 آذر ماه، 1396
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 

ارائه دوره های مجازی آموزش پزشکی

 

باتوجه به توسعه روزافزون حوزه آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی سلامت و نیز تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور بسط و ارائه آموزش های مجازی و با هدف دسترسی و استفاده تمامی اساتید و کارکنان نظام سلامت از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در نظام آموزش پزشکی کشور، و نیز پیرو تاکیدات مقام محترم معاونت آموزشی مبنی بر ضرورت توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی در مراحل گواهینامه سطح 1 تا 3 و کارشناسی ارشد ویژه اعضای هیات علمی از طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارائه می گردد.

این دوره  به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی، و در نهایت، بهبود عملکرد آموزشی دانشگاهها برگزار می شود. در این برنامه سعی شده است با توزیع دروس دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در سه سطح گواهینامه آموزش پزشکی (سطح 1 تا 3)، امکان ورود وسیع اعضای هیات علمی به این دوره ها فراهم شود و در عین حال، در صورت اتمام دروس سه سطح گواهینامه و علاقمندی متقاضیان به انجام پایان نامه، تمام دروس طی شده به عنوان دروس دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی معادل سازی شود و امکان اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی پس از طی درس روش تحقیق در آموزش و انجام پایان نامه وجود داشته باشد. به این ترتیب، حداکثر انعطاف پذیری در طول مدت تحصیل و انتخاب دروس (پودمانهای) کاربردی تر به وجود می آید، بدون اینکه اعضای هیات علمی در محصوره مقررات جاری دانشجویی دوره ارشد گرفتار شوند.

در نتیجه  با عنایت به مصوبه شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزش پزشکی مورخ 20/10/1394 با عنوان" تعدیل برنامه درسی و آیین نامه دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی برای تسهیل و گسترش توانمندسازی اعضای هیات علمی"، دانشگاه علوم پزشکی مجازی با همکاری هیأت ممتحنه و ارزشیابی آموزش پزشکی اقدام به ارائه دروس آموزش پزشکی از سطوح گواهینامه 1 تا 3 و در نهایت رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی نموده است. این دوره در سه سطح گواهینامه های سطح 1، سطح 2 و سطح 3، و دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برگزار می گردد هدف کلی از دوره گواهینامه سطح یک، کسب مهارتهای عمومی تدریس است. گواهینامه سطح دو با هدف کسب مهارتهای تخصصی برای انجام وظایف قبل، حین و پس از تدریس ( به تفکیک پایه و بالینی) است. دروس ویژه گواهینامه سطح سوم در بر گیرنده مهارتهای مدیریت و رهبری آموزشی می باشد. نهایتا دروس مرحله آخر که در صورت ثبت نام به عنوان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ارائه خواهد شد، کسب مهارت دانش پژوهی در آموزش علوم پزشکی است. هر مرحله شامل تعدادی دروس اجباری و تعدادی دروس اختیاری است. اعضای هیات علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و اعضای هیات علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، با هر نوع رابطه استخدامی و بدون هیچگونه شرط سنی می توانند در این دوره ثبت نام نمایند.

 

تشکیل گروه آموزش پزشکی مجازی

گروه آموزش پزشکی مجازی از بین اساتید گروه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شده است.اعضاء هیات علمی این گروه به شرح ذیل است:

مدیرگروه آموزش پزشکی: دکتر سلیمان احمدی

ردیف

نام استاد

مرتبه علمی و دانشگاه مربوطه

ردیف

نام استاد

مرتبه علمی و دانشگاه مربوطه

1

دکتر لادن فتی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

19

دکتر عباس مکارم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2

دکتر سلیمان احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

20

دکتر  علی اکبر حق دوست

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3

دکتر زهره میر مقتدایی

عضو وابسته گروه آموزش پزشکی مجازی دانشگاه

علوم پزشکی مجازی

 

21

دکتر ابوالقاسم امینی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4

دکتر اطهر امید

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

22

دکتر محمدرضا دهقانی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5

دکترمیترا ذوالفقاری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

23

دکتر علی عماد زاده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6

دکتر جواد کجوری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

24

دکتر نیکو یمانی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

7

دکتر کامران سلطانی عربشاهی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

25

دکتر زهره سهرابی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

8

دکتر علیرضا  منجمی

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

26

دکتر میترا قریب

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

9

دکتر پیمان  ادیبی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

27

دکتر رضا اسدی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10

دکتر الهه ملکان راد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

28

دکتر ناهید ظریف صنایعی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

11

دکتر مینو یغمایی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

29

دکتر علیرضا کاظمی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

12

دکتر ریتا مجتهد زاده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

30

دکتر فروزان کریمی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

13

دکتر حسین کریمی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

31

دکتر فریبا حقانی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

14

دکتر شعله بیگدلی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

32

دکتر وحید عشوریون

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

15

دکتر لیلا بذرافکن

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

33

دکتر آیین محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

16

دکتر رضا غفاری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

34

دکتر برادران صفا

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

17

دکتر ماندانا شیرازی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

35

دکتر نوید محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

18

دکتر رقیه گندمکار

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

36

دکتر محمد علی حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

37

دکتر ایمان جهانیان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

 

 

 
© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی