info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     جمعه 30 شهریور ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

"ارائه دوره های مجازی آموزش پزشکی"

باتوجه به توسعه روزافزون حوزه آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی سلامت و نیز تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور بسط و ارائه آموزش های مجازی و با هدف دسترسی و استفاده تمامی اساتید و کارکنان نظام سلامت از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در نظام آموزش پزشکی کشور، و نیز پیرو تاکیدات مقام محترم معاونت آموزشی مبنی بر ضرورت توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی در مراحل گواهینامه سطح 1 تا 3 و کارشناسی ارشد ویژه اعضای هیات علمی از طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارائه می گردد.
این دوره به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی، و در نهایت، بهبود عملکرد آموزشی دانشگاهها برگزار می شود. در این برنامه سعی شده است با توزیع دروس دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در سه سطح گواهینامه آموزش پزشکی (سطح 1 تا 3)، امکان ورود وسیع اعضای هیات علمی به این دوره ها فراهم شود و در عین حال، در صورت اتمام دروس سه سطح گواهینامه و علاقمندی متقاضیان به انجام پایان نامه، تمام دروس طی شده به عنوان دروس دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی معادل سازی شود و امکان اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی پس از طی درس روش تحقیق در آموزش و انجام پایان نامه وجود داشته باشد. به این ترتیب، حداکثر انعطاف پذیری در طول مدت تحصیل و انتخاب دروس (پودمانهای) کاربردی تر به وجود می آید، بدون اینکه اعضای هیات علمی در محصوره مقررات جاری دانشجویی دوره ارشد گرفتار شوند.

در نتیجه با عنایت به مصوبه شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزش پزشکی مورخ 1394/10/20 با عنوان" تعدیل برنامه درسی و آیین نامه دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی برای تسهیل و گسترش توانمندسازی اعضای هیات علمی"، دانشگاه علوم پزشکی مجازی با همکاری هیأت ممتحنه و ارزشیابی آموزش پزشکی اقدام به ارائه دروس آموزش پزشکی از سطوح گواهینامه 1 تا 3 و در نهایت رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی نموده است. این دوره در سه سطح گواهینامه های سطح 1، سطح 2 و سطح 3، و دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برگزار می گردد هدف کلی از دوره گواهینامه سطح یک، کسب مهارتهای عمومی تدریس است. گواهینامه سطح دو با هدف کسب مهارتهای تخصصی برای انجام وظایف قبل، حین و پس از تدریس ( به تفکیک پایه و بالینی) است. دروس ویژه گواهینامه سطح سوم در بر گیرنده مهارتهای مدیریت و رهبری آموزشی می باشد. نهایتا دروس مرحله آخر که در صورت ثبت نام به عنوان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ارائه خواهد شد، کسب مهارت دانش پژوهی در آموزش علوم پزشکی است. هر مرحله شامل تعدادی دروس اجباری و تعدادی دروس اختیاری است. اعضای هیات علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و اعضای هیات علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، با هر نوع رابطه استخدامی و بدون هیچگونه شرط سنی می توانند در این دوره ثبت نام نمایند.
© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی