info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     دوشنبه 2 بهمن ماه، 1396
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

برنامه ریزی و سیاست گذاری
1. سیاست گذاری و برنامه ریزی فعالیت ها و عملکرد کتابخانه
2. بررسی اولویت‌های مجموعه سازی و تهیه منابع 
3. اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه آموزش و پژوهش
4. تهیه و تدوین خط مشی راهبردی کتابخانه
5. شناسایی و جذب نیروی متخصص در زمینه کتابخانه مجازی
6. بررسی شیوه های ارتفاء كمي و كيفي خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني
7. برنامه ریزی جهت دسترسی و بازیابی منابع علمی دیجیتالی و پایگاه های های اطلاعاتی

سازماندهی و اصلاح فرایندها
1. تهيه و گردآوري كليه منابع موردنياز
2. پاسخگويي و همكاري با اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در تهيه منابع موردنياز
3. ارزشيابي مجموعه كتابخانه
4. شركت فعال و مؤثر در نمايشگاه هاي كتاب
5. تهیه و تأمين نياز‌هاي اطلاعاتي دانشجويان و اعضاي هيئت علمي از طريق ساير كتابخانه‌ها و مراكز تحقيقاتي داخل كشور و خارج از کشور می باشد
6.برگزاری کارگاه های آموزشی
7.نظارت، كنترل و پشتيباني از نرم‌افزار كتابخانه به منظور ارائه خدمات كتابخانه به صورت الكترونیکی
8. ارائه خدمات اطلاع‌رساني و پاسخگويي به سؤالات پژوهشگران در زمينه‌هاي موردنياز
9. تلاش در پيشبرد اهداف كتابخانه با استفاده از فراگيري روش های نوین

نیروی انسانی، آموزش و توانمندسازی
1.    برگزاری آموزش های ضمن خدمت متناسب با نیاز
2.    آموزش نیروی انسانی واحد به منظور استفاده از نرم افزارها و سامانه¬های الکترونیکی مرتبط با کتابخانه مجازی
3.    سهیم نمودن کارکنان در اطلاعات
4.    انجام کارهای تیمی
5.بازخورد عملکرد کارکنان جهت اصلاح، بهبود و ارتقا کیفیت عملکرد
رهبری و هدایت
1.    هدف‌گذاری برای انجام مأموریت‌ها، و استفاده از تفکر جمعی کارکنان برای تعیین هدف‌ها
2.    ایجاد انگیزه در کارکنان و کتابداران از طریق اجرای برنامه‌های تشویقی _ انگیزشی
3. راهبرد مدیریتی مناسب و متناسب با نظام مدیریت دانش
پایش و نظارت
1.    انجام امور مربوط به فرآیند ارزشیابی سالانه فعالیت‌های کتابخانه
2.نظارت بر کار کتابداران و تقسیم کار بین آنان و ارائه آموزش های عملی و ضمن خدمت به کارکنان تحت سرپرستی

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی
1.    شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی و برون واحدی وکمیته¬های مربوطه
2.    برقراری تعامل مناسب با سایر واحدهای برنامه‌ریزی و اجرایی دانشگاه در جهت بهبود کیفیت خدمات کتابخانه
3.    همکاری با گروه های آموزشی به منظور فراهم ساختن امکانات لازم برای انتشار کتب و جزوات درسی مورد نیاز دانشجویان دانشگاه
4.    ارتباط با دیگر مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های شهری ، ملی ، و منطقه ای

گزارش و مستندسازی
1.ارایه ی گزارش که فرد یا افراد مسئول، از اوضاع کار با خبرباشند. تهیه ی گزارش هم سبب ایجاد ارتباط میان بخش های مختلف کتابخانه می شود و هم کتابخانه درتهیه و ارائه گزارش های رسمي سالانه از وضعيت پژوهشی دانشگاه و تغييرات نماگرهاي پژوهشی در طول دوره معين جهت ارائه به مراجع ذيربط

بودجه بندی و تحلیل اقتصادی
1.    برآورد بودجه، توجیه و تأمین اعتبار مالی سالیانه کتابخانه
2.    اداره كلي و نظارت بر نحوه مصرف هزينه‌ها
3.    طبقه‌بندي رديف‌هاي هزينه به نحوي تدوين و تنظيم ‌شود كه بتوان سوابق مالي را مقايسه و كنترل كرد
4.    برآورد و پیش بینی هزینه فعالیت ها و سرویس های آتی کتابخانه

نوآوری و پژوهش
1.تلاش در راستای ارتقا دانشگاه از طریق تقویت و تجهیز منابع آموزشی و تحقیقاتی کتابخانه و ارائه سرویس ها و خدمات نوین در کتابخانه


© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی