سه شنبه 10 اسفند ماه، 1395
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

بهره برداری از استودیوی صدابرداری و تصویر برداری دانشگاه علوم پزشکی مجازی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی: استودیو صدابرداری و تصویربرداری این دانشگاه که یکی از مهمترین زیرساخت ها در زمینه تولید محتوا های الکترونیکی است توسط مجری طرح تکمیل و تحویل گردید. ...

آماده سازی طرح های واگذاری شده به دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه آموزش مجازی

طرحهای واگذاری شده به دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه آموزش مجازی آماده بهره برداری و یا مراحل نهایی را طی نمایند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران مطابق بر برنامه زمانبندی شده .. ...

اطلاعیه شماره 7 رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

اطلاعیه شماره 7 در خصوص آزمون دروس سطح یک رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی منتشر شد
...

سومین نشست گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سومین نشست گروه آموزش پزشکی مجازی: دسترسی آسان، سریع و عادلانه مراکز آموزشی، اعضای هیات علمی و دانشجویان به منابع علمی از جمله اهداف دانشگاه علوم پزشکی مجازی و بسته مجازی سازی طرح تحول آموزش پزشکی می باشد. ...

© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی