شنبه 5 فروردین ماه، 1396
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

آخرین جلسه هیات رئیسه دانشگاه در سال 1395

آخرین جلسه هیات رئیسه دانشگاه در سال 1395 در روز سه شنبه 24/12/95 با همراهی مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی مجازی تشکیل گردید.. ...

انتصاب جناب آقای دکتر آئین محمدی را به عنوان سرپرست معاونت امور زیرساخت دانشگاه

دکتر سید ناصر استاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی طی حکمی دکتر آئین محمدی را به عنوان سرپرست معاونت امور زیرساخت دانشگاه منصوب نمودند. ...

گزارش سومین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام الکترونیکی(سینا)

دکتر استاد در سومین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام الکترونیکی(سینا)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، را یکی از دانشگاه های مهم، معتبر و پیشگام در حوزه علوم پزشکی معرفی کرد .. ...

همکاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با مرکز تکنولوژی، یادگیری و تدریس دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا

گسترش و توسعه آموزش مجازی یکی از رسالت های اصلی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در برنامه تحول در آموزش پزشکی می باشد و معاونت آموزشی وزارت بهداشت تلاش دارد تا اساتید و دانشجویان دانشگاه ها را در جهت استفاده از روشهای تدریس و آموزش آنلاین ترغیب نماید .. ...

© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی