دوشنبه 5 تیر ماه، 1396
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

انتصاب جناب آقای دکتر سلیمان احمدی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور دانشگاهی و مدیر(گروه) مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر استاد، دکتر سلیمان احمدی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور دانشگاهی و مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه منصوب گردید.. ...

در دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد

جلسه مشترک معاونین آموزشی و مسئولین بسته مجازی سازی کلان مناطق دهگانه و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مجازی به صورت وب کنفرانس در دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد: ...

افتتاح شبکه علمی کشور در اردیبهشت ماه سال جاری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مجازی از افتتاح شبکه علمی کشور در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی ...

تاکید وزیر بهداشت بر گسترش عدالت اجتماعی در آموزش مجازی

در مراسم افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی مطرح شد؛ تاکید وزیر بهداشت بر گسترش عدالت اجتماعی در آموزش مجازی دکتر هاشمی آموزش مجازی را یکی از مصادیق عدالت اجتماعی و دسترسی همگان به خدمات آموزشی با کیفیت دانست. ...

© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی