یکشنبه 01 خرداد 1401
تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین
اطلاعیه‌ها
آرشیو
راهنمایی برگزاری آزمون جامع الکترونیکی دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده

31 اردیبهشت 1401

راهنمایی برگزاری آزمون جامع الکترونیکی دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده

راهنمایی برگزاری آزمون جامع الکترونیکی دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده

الزامات اخلاقی و حقوقی کاربرد هوش مصنوعی در نظام سلامت

31 اردیبهشت 1401

هفتمین همایش حقوق سلامت

الزامات اخلاقی و حقوقی کاربرد هوش مصنوعی در نظام سلامت

ثبت نام هشتمین فراخوان درس ” آشنایی با طب ایرانی و مکمل ” از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

31 اردیبهشت 1401

ثبت نام هشتمین فراخوان درس ” آشنایی با طب ایرانی و مکمل ” از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

ثبت نام هشتمین فراخوان درس ” آشنایی با طب ایرانی و مکمل ” از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

تقویم زمان برگزاری آزمون فراخوان اول درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا

31 اردیبهشت 1401

تقویم زمان برگزاری آزمون فراخوان اول درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا

تقویم زمان برگزاری آزمون فراخوان اول درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا

معاون آموزشی: حرکتی که در سال ۹۴ با بسته‌های تحول در آموزش پزشکی و بسته آموزش مجازی شروع شد، برای عبور از دوران کرونا بسیار کمک کننده بود

29 اردیبهشت 1401

معاون آموزشی: حرکتی که در سال ۹۴ با بسته‌های تحول در آموزش پزشکی و بسته آموزش مجازی شروع شد، برای عبور از دوران کرونا بسیار کمک

معاون آموزشی: حرکتی که در سال ۹۴ با بسته‌های تحول در آموزش پزشکی و بسته آموزش مجازی شروع شد، برای عبور از دوران کرونا بسیار کمک کننده بود

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه برگزار شد

25 اردیبهشت 1401

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه برگزار شد

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه برگزار شد

آرشیو
الزامات اخلاقی و حقوقی کاربرد هوش مصنوعی در نظام سلامت

31 اردیبهشت 1401

هفتمین همایش حقوق سلامت

الزامات اخلاقی و حقوقی کاربرد هوش مصنوعی در نظام سلامت

معاون آموزشی: حرکتی که در سال ۹۴ با بسته‌های تحول در آموزش پزشکی و بسته آموزش مجازی شروع شد، برای عبور از دوران کرونا بسیار کمک کننده بود

29 اردیبهشت 1401

معاون آموزشی: حرکتی که در سال ۹۴ با بسته‌های تحول در آموزش پزشکی و بسته آموزش مجازی شروع شد، برای عبور از دوران کرونا بسیار کمک

معاون آموزشی: حرکتی که در سال ۹۴ با بسته‌های تحول در آموزش پزشکی و بسته آموزش مجازی شروع شد، برای عبور از دوران کرونا بسیار کمک کننده بود

اطلاعیه‌ها

آرشیو