لیست اخبار صفحه :1
اولین نشست دوره ای دبیران برنامه تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی برگزار شد
هوش مصنوعی

اولین نشست دوره ای دبیران برنامه تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی برگزار شد

اولین نشست دوره ای دبیران برنامه تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی به صورت مجازی با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت مجازی با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد.

ما برای گسترده تر کردن گروه هوش مصنوعی دانشگاه ایران بعنوان بازویی کمکی آماده هستیم
دکتر آرش خجسته در نشست عقد تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی مجازی و دانشگاه ایران

ما برای گسترده تر کردن گروه هوش مصنوعی دانشگاه ایران بعنوان بازویی کمکی آماده هستیم

نشست عقد تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی مجازی و دانشگاه علوم پزشکی ایران روز شنبه 7 خرداد ماه 1401 با حضور دکتر آرش خجسته و دکتر عبدالرضا پازوکی برگزار شد.