اداره امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

 

این اداره در طول سال با بررسی نیازهای مختلف رفاهی پرسنل، براساس تعداد پرسنل و هزینه های مرتبط با این نیازها، بودجه درخواستی خود را تعیین کرده که در صورت تأمین اعتبار و با در نظر گرفتن امکانات مالی دانشگاه برنامه های مختلف رفاهی ارائه می گردد.

 

اهم فعالیت ها و وظایف این حوزه به شرح زیر است:

  1. کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از ریاست محترم و معاونت محترم توسعه دانشگاه
  2. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تسهیلات بانکی تخصیص داده شده و انجام مراحل اداری آن جهت اعطای وام های مختلف
  3. برقراری ارتباط با مراکز تفریحی، ورزشی، فروشگاه های خرید و... به منظور ایجاد تسهیلات و رفاه برای کارکنان و خانواده آن ها
  4. هماهنگی اماکن اقامتی، زیارتی و سیاحتی و نظارت بر امور اماکن طرف قرارداد با دانشگاه و نظارت بر نحوه ارائه خدمات این اماکن
  5. ارائه تسهیلات بیمه در انواع مختلف
  6. ارائه خدمات مرتبط با بهداشت و درمان