برای آشنایی با استودیوهای صدابرداری و تصویربرداری دانشگاه علوم پزشکی هوشمند میتوانید تیزر زیر را مشاهده نمایید.