برای آشنایی با استودیوهای صدابرداری و تصویربرداری دانشگاه علوم پزشکی مجازی میتوانید تیزر زیر را مشاهده نمایید.