اهداف و وظایف مدیریت امور بین‌الملل

 

اهداف مدیریت روابط بین‌الملل

  • توسعه روند مجازی‌سازی علوم پزشکی در منطقه
  • افزایش دسترسی منطقه‌ای به ظرفیت‌های موجود دانشگاهی
  • ایجاد زمینه‌های مناسب جهت تجارت آموزشی بین الملل

 

وظایف مدیریت امور بین‌الملل عبارتند از:

  • ایجاد ارتباط موثر با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعال بر اساس قوانین و مقررات داخلی
  • همکاری علمی وفنی در تنظیم قراردادهای بین المللی بر اساس قوانین و حقوق  بین‌الملل
  • امکان‌سنجی ایجاد واحد‌های آموزشی بین الملل در داخل کشور
  • تلاش برای ارتقا تعاملات منطقه­ای و بین­المللی به‌منظور دستیابی به آخرین دستاوردهای آموزش مجازی و کسب مرجعیت علمی
  • ارائه پیشنهاد برای طراحی و ساماندهی سایت بین­ الملل آموزش علوم پزشکی مجازی و بهبود کیفیت سامانه بین ­الملل دانشگاه
  • برنامه ­ریزی برای دسترسی افراد به محتواها به زبان غیرفارسی
  • شناسایی اساتید داخلی و اساتید بین­ المللی علاقه­مند به همکاری با دانشگاه هوشمند