اهداف معاونت امور دانشگاهی

 

معاونت امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند مصمم است با بهره گیری از توانایی علمی اساتید، کارکنان و فراگیران و بهره مندی از فن آوری های نوین آموزشی در فضای مجازی ضمن توسعه مرزهای دانش با تاکید بر ارزش های اسلامی و حفظ کرامت انسانی، رعایت عدالت اجتماعی و تعالی آموزشی و تامین فرصت های برابر، کارگروهی و همکاری های بین رشته ای در راستای ایجاد بستر های لازم برای ارتقاء کیفی و کمی آموزش در حوزه اسلامی گام بردارد. بر این اساس وظیفه برنامه ریزی، اداره هدایت کلیه امور آموزشی مجازی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی پژوهشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تعهدات لازم در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی همچنین استفاده از ابزارهای مهم ارتباطی و طراحی روش های نوین آموزشی با عنوان یادگیری الکترونیکی با افزایش راندمان و کاهش هزینه های تلف شده و توسعه برنامه های آموزشی متنوع برای تحت پوشش بودن قرار دادن طیف وسیعتری از اقشار جامعه و امکان ارئه علوم مختلف، متناسب با نیاز جامعه در فضای مجازی و تربیت محققان و مدیران آینده کشور که از مولفه های اساسی و تعیین کنده و توسعه کشور و رسیدن به جایگاه بالای علمی اقتصادی و رفاهی می باشد از اعم اهداف این معاونت می باشد که با توجه به توسعه هدفمند کمی و کیفی آموزش در فضای مجازی، گسترش فعالیت های آموزشی در سطح بین المللی و ارتقاء جایگاه ملی و بین المللی آموزشی دانشگاه مبتنی بر نقشه جامعه علمی کشور و طرح تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی از رئوس اهداف کلان این معاونت می باشد.

 

وظایف معاونت امور دانشگاهی

با توجه به ساختار دانشگاه علوم پزشکی مجازی، معاونت امور دانشگاهی در این ساختار مصوب شده است.

معاونت امور دانشگاهی به صورت کلان دربرگیرنده حوزه های آموزشی و پژوهشی می باشد. اما در محدوده عملکردی، حوزه فعالیت های آموزشی و حوزه فعالیت های پژوهشی در عین ادغام یافتگی به صورت مجزا برنامه ریزی شده اند.

معاونت امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به عنوان متولی اصلی امور آموزش و پژوهش و هماهنگی بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف ذیل را بعهده دارد:

1. برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب و فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقطع تحصیلی بالاتر)

2. برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی و جذب اعضاء هیات علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی و جلب مشارکت این اعضا و گروه های آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

3. برنامه ریزی به منظور ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح ملی و توسعه کیفی قطب های علمی متناسب با نیاز کشور

4. برنامه ریزی به منظور استقرار و گسترش خدمات الکترونیکی و هوشمند سازی

5. برنامه ریزی به منظور گسترش آموزش مداوم، آموزش های ضمن خدمت و کوتاه مدت در سطح ملی و بین المللی و گسترش دوره های مجازی و استفاده از قابلیت رسانه های جمعی

6. برقراری ارتباط با سایر واحد های دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و مراکز ذیربط به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری

7. تهیه و تنظیم آئین نامه شوراهای آموزشی پژوهشی و تشکیل جلسات شورای تخصصی آموزشی پژوهشی به منظور سیاستگذاری آموزشی و رسیدگی

8. بستر سازی فرهنگی، فنی، تخصصی در راستای توسعه آموزش مجازی و ترکیبی

9. تهیه و تنظیم صورتجلسات آموزشی پژوهشی و مکاتبات و پیگیری امور مربوط به بندهای صورتجلسه شورا

10. انجام امور مربوط به آموزش: نیازسنجی آموزشی، ورود اطلاعات کارنامه آموزشی دانشجویان

11. هماهنگی جهت برگزاری جلسات و ارسال نامه های کارشناسان طرح ها و مجریان و پیگیری های مربوطه

12. شرکت در کلیه کارگاه های برگزار شده و جمع بندی مباحث مدرسین

13. هماهنگی با دفتر آموزش مداوم جهت اخذ مجوز بازآموزی برای برخی از کارگاه ها

14. امور مربوط به شورای HSR و اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی، فن آوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی مطابق با مصوبات و مقررات

15. توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند مبتنی بر چشم انداز برنامه های توسه کشور و نقشه جامع علمی کشور

16. همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات و نیز تهیه وتنظیم قرارداد طرح های تحقیقاتی

17. همکاری در ارائه دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی

18. اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کابردی مورد نیاز کشور و کنترل نظارت بر فرآیندهای پژوهشی دانشگاه براساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب تحقیقاتی

19. اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزائی و ارزیابی و بازنگری محتوای سر فصل ها به منظور بروزرسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه، غنی بخشی و ارزش مداری

20. ارائه گزارش های توجیهی در خصوص فعالیت های آموزشی و پژوهشی معاونت بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه و انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه

 

 

 

 

دکتر بابک ثابت

معاون امور دانشگاهی

 

مسئول دفتر: عاطفه ردائی

شماره تماس : 88504056 داخلی 152

پست الکترونیک: edu@vums.ac.ir