نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند است.

 

 
 

اطلاعیه‌ها

آرشیو

امور دانشگاهی:اطلاعیه دانشجویان ترم تابستانی

11 مرداد 1401