دپارتمان سنجش و ارزیابی

 

معرفی دپارتمان:

دپارتمان سنجش و ارزیابی در آموزش علوم پزشکی کشور با اتکاء به نیروهای متخصص و بهره‌گیری از آن‌ها در زمینه پاسخ‌گویی به نیازهای مطالعاتی نو و علمی و سازمان‌یافته به ارائه خدمات مستمر آموزشی، پژوهشی و کارشناسی در زمینه سنجش و ارزیابی حوزه آموزش علوم پزشکی می‌پردازد.

 

هدف کلی

ارتقای توانمندی مراکز سنجش آموزش پزشکی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور در خصوص طراحی سئوالات روا و پایا و برگزاری آزمون‌های ملی و کشوری به صورت عادلانه و با رعایت استانداردهای از پیش تعیین شده

 

اهداف اختصاصی

  1. آموزش و توانمندسازی داوطلبان، برگزارکنندگان، مدیران اجرایی و طراحان سئوالات آزمون‌های علوم پزشکی ملی و دانشگاهی در خصوص فرایندهای مرتبط با سنجش و ارزیابی در دانشگاه/ دانشکده ­های علوم پزشکی کشور
  2. ارائه منتورینگ به منظور زمینه سازی بستری مناسب برای ارتقای مقوله سنجش و ارزیابی در دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور
  3. انجام پژوهش‌های مرتبط با حوزه سنجش و ارزیابی به منظور توسعه فرایندهای کاری و شواهد پزوهشی و ارائه گرنت
  4. طراحی و راه اندازی مراکز مشاوره حضوری و آنلاین در راستای ارتقای ماموریت‌های سنجش و ارزیابی در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور
  5. توانمندسازی داوطلبان، برگزارکنندگان، مدیران اجرایی و طراحان سئوالات آزمون‌های علوم پزشکی ملی و دانشگاهی به منظور به کارگیری ایده­ ها و اندیشه­ های نو و خلاق در زمینه مقوله سنجش و ارزیابی در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

 

ساختار دپارتمان گروه های هدف کمیته علمی