مدیریت روابط بین‌الملل

 

از جمله اهداف مهم معاونت امور بین‌الملل تدوین خط مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه با سایر موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی بین‌المللی و شناساندن هرچه بیشتر دانشگاه در جوامع بین‌المللی می‌باشد. در همین راستا معاونت امور بین‌الملل اقدام به شناسایی پتانسیل‌های همکاری و انجام مکاتبات اولیه برای گسترش همکاری‌های دوجانبه با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور نموده است.

مدیریت امور بین‌الملل