معاونت امور بین الملل

 

فعالیت معاونت امور بین‌الملل از سال 1395 آغاز و در راستای تاکید برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بر دو محور مهم ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون‌های علوم پزشکی و توسعه بین‌المللی آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی با عقد تفاهم‌نامه‌ با برخی سازمان‌ها و موسسات معتبر بین‌المللی مجری دوره‌ها و آزمون‌های عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی از جمله Ets و City and Guilds، نسبت به برگزاری آزمون‌های TOEFL و GRE در سطح کشور و تبیین دوره‌های آموزشی مربوط، برنامه‌ریزی ارائه دوره‌های معتبر بین‌المللی مرتبط با سلامت مردم ازجمله دوره‌های آموزشی مجازی تهیه و عرضه مواد غذایی سالم با مشارکت شرکت‌های جهانی تولیدکننده مواد غذایی و همچنین تهیه محتواهای آموزش مجازی به سایر زبان‌ها با همکاری اساتید بنام دانشگاه‌ها و موسسات معتبر اقدام نموده است.

همچنین رایزنی برای راه‌اندازی دوره‌های آموزش مجازی در حیطه آموزش علوم پزشکی (در سطح درس، دوره، ماژول) با موسسات بین‌المللی آموزش و تحقیقات پزشکی مانند بنیاد ارتقاء بین‌المللی آموزش و تحقیقات پزشکی (FAIMER) و انجمن آموزش پزشکی اروپا (AMEE) و انیستیتو جیمز لیند (JLI) در دست انجام است.

بعلاوه اعتباربخشی مراکز متقاضی همکاری برگزاری آزمون‌های بین‌المللی با دانشگاه علوم پزشکی مجازی در دستور کار این معاونت قرار داشته و آیین نامه و دستورالعمل اعتبار بخشی نیز تهیه شده است.

 

 

دکتر احمد احمدی تیمورلویی
سرپرست امور بین الملل

 

کارشناس و مسئول دفتر: مریم عربانی نژاد

شماره تماس : 88504051