معرفی آزمون های بین المللی

 

 

 

 

این معاونت از سال 1395 نسبت به برگزاری آزمون‌های بین‌المللی ازجمله TOEFL و GRE در تهران و در پی آن در برخی مناطق آمایشی کشور همچون دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، مازندران و اصفهان اقدام نموده است. حاصل این تلاش برگزاری مستمر این آزمون‌ها از اکتبر 2016 تاکنون (شامل 78 آزمون TOEFL و 64 آزمون GRE با حضور بیش از 3200 داوطلب) در سطح کشور است.