جمعه 30 اردیبهشت 1401
تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین
اطلاعیه‌ها
آرشیو
اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه برگزار شد

29 اردیبهشت 1401

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه برگزار شد

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه برگزار شد

معاون آموزشی: حرکتی که در سال ۹۴ با بسته‌های تحول در آموزش پزشکی و بسته آموزش مجازی شروع شد، برای عبور از دوران کرونا بسیار کمک کننده بود

29 اردیبهشت 1401

معاون آموزشی: حرکتی که در سال ۹۴ با بسته‌های تحول در آموزش پزشکی و بسته آموزش مجازی شروع شد، برای عبور از دوران کرونا بسیار کمک

معاون آموزشی: حرکتی که در سال ۹۴ با بسته‌های تحول در آموزش پزشکی و بسته آموزش مجازی شروع شد، برای عبور از دوران کرونا بسیار کمک کننده بود

اطلاعیه‌ها

آرشیو