لیست اخبار صفحه :1
اولین نشست دوره ای دبیران برنامه تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی برگزار شد
هوش مصنوعی

اولین نشست دوره ای دبیران برنامه تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی برگزار شد

اولین نشست دوره ای دبیران برنامه تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی به صورت مجازی با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت مجازی با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد.

اطلاعیه‌ها

آرشیو